Ontwikkelen

De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind gaat ontzettend snel. Zo afhankelijk als de baby van zijn omgeving is, zo zelfbewust en ondernemend groeit het kind door naar de peuter en kleuterfase. Het kind wordt steeds zelfstandiger, kan en wil steeds meer zelf doen. Vanzelfsprekend heeft het de steun van de volwassen heel hard nodig.

Binnen het kinderdagverblijf bieden wij de kinderen door een inspirerende inrichting, leerzame activiteiten, verkenningsmogelijkheden en leerervaringen. De activiteiten zijn onder andere gericht op de motorische ontwikkeling, de ontwikkeling van de zintuigen en sociaal contact. Door het kind de mogelijkheid te geven om te doen, wordt de wereld om zich heen begrepen.

150234-OTYSPP-850

Samen!

Vanuit het besef dat kinderen een sterk observatie vermogen hebben, dienen de veelvuldige interactiemomenten met andere kinderen en het contact met de vaste begeleiders als voorbeeldfunctie. Samen spelen en samen delen vormen belangrijke pijlers in het ondersteunen van het kind in zijn ontwikkeling.

KDV OMI richt zich volledig op de steun die ouders en kind nodig hebben. Door samenwerkingsverbanden met professionals op het gebied van fysieke ontwikkeling wordt op een zo breed mogelijke wijze ingevuld.

In de tijdsgeest waar wij momenteel in leven is ‘samen’ het sleutel woord. Samen een gemeenschappelijk doel bereiken of gebruik maken van elkaars kwaliteiten en krachten.

Langskomen

Er is geen betere manier om een eerste indruk te krijgen...

Maak een afspraak en kom kijken hoe het is om uw kind bij OMI te laten spelen. Wij kunnen u alles vertellen, terwijl uw kind alvast kennis maakt met de rest!

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Ik wil op onderstaand tijdstip gebeld worden om een afspraak te maken: