Ruildagenbeleid

Ruildagen en Extra dagen
Het opnemen van een ruildag of extra dag is een extra service die wij de klant – als het even kan – heel graag willen bieden. Het ruilen van een dag is kosteloos, maar aan een extra dag zijn kosten verbonden.

De klant dient altijd te overleggen omdat de PM-ers altijd eerst moeten kijken in onze planning wat mogelijk is i.v.m. alle wettelijke eisen waar we ons aan te houden hebben.

Ruildagen
Doel ruildagen: de gelegenheid bieden aan ouders om een reguliere opvangdag te laten vervallen en kosteloos te ruilen tegen een alternatieve opvangdag (ruildag).
Studiedag, werk gerelateerd of familie aangelegenheid eerste graad zoals trouwerij etc.

Vakantie- nationale feest- en ziektedagen worden niet geruild.

Het maximum aantal ruildagen per  jaar wordt bepaald door het gekozen arrangement en de daarbinnen vastgestelde ruildagen. Bijvoorbeeld bij arrangement 52 weken kan er maximaal 5x geruild worden per jaar.

Voor het opnemen van een ruildag gelden de volgende ‘spelregels’:

 • Ruildagen kunnen uitsluitend binnen de contractperiode worden opgenomen ;
 • Het ruilen van de dagen dient binnen 3 weken vanaf de ruildag en binnen hetzelfde kalenderjaar plaats te vinden;
 • Opvangdagen die op nationale feestdagen van het kind vallen kunnen niet geruild worden.
 • Eenmaal geaccepteerde ruildagen of aangevraagde extra opvang kunnen niet worden geannuleerd;
 • Het kind wordt op de eigen stam- of basisgroep geplaatst. Indien geen plaats is op de eigen groep, wordt er  in overleg met de ouders voor een andere stam- of basisgroep gekozen;
 • De aanvraag om te ruilen wordt gedaan door een mail te sturen naar omi@kdvomi.nl en/of via onze ouder app;
 • De aanvraag kan maximaal 1 maand vooraf en minimaal 2 weken voordat de ruildag ingaat;
 • Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de aangevraagde ruildag nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is;
 • De groepsleiding laat u mondeling of via de mail weten of wij akkoord kunnen gaan met uw verzoek;
 • Als de ouder kinderen heeft op verschillende groepen, moeten zij voor ieder kind apart een aanvraag indienen.

 

We staan u graag te woord en zoeken binnen de kaders en richtlijnen naar een oplossing voor u als er een ruiling plaats moet vinden.

Het ruilen van dagen is een extra service, rechten kunnen hier niet aan worden ontleend.

Langskomen

Er is geen betere manier om een eerste indruk te krijgen...

Maak een afspraak en kom kijken hoe het is om uw kind bij OMI te laten spelen. Wij kunnen u alles vertellen, terwijl uw kind alvast kennis maakt met de rest!

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Ik wil op onderstaand tijdstip gebeld worden om een afspraak te maken: