Geschillen

Een goed contact met u, is van groot belang om uw kindje goed te begeleiden en te geven wat hij/zij nodig heeft. Is het korte gesprekje bij het brengen en halen niet voldoende, dan maken wij altijd tijd voor u om in alle rust en privacy met u van gedachten te wisselen. Uiteraard wordt alles wat u ons in vertrouwen verteld, ook als zodanig behandeld. Als u het ergens niet mee eens bent, als u vragen heeft of u heeft zelfs klachten, laat het ons weten. Alleen dan kunnen we er ook iets aan doen of u vertellen waarom dingen gaan zoals ze gaan. Misschien dat u er dan meer begrip voor op kunt brengen. Ongenoegen ergens anders ventileren dan direct bij ons levert niemand iets op. U blijft met uw klachten rondlopen en wij gaan door zoals we denken dat het goed is, omdat wij niet weten dat u ergens moeite mee heeft. Dit is slecht voor de onderlinge verhoudingen en kan zelfs het vertrouwen dat u in ons heeft beschamen en dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Erover praten zal altijd een oplossing bieden. We hebben immers hetzelfde belang: het welzijn van uw kindje. En dat staat voor u en voor ons altijd centraal! Spreekt u ons dus aan als u ergens klachten of vragen over heeft.

De geschillendcommissie?

Kinderdagverblijf OMI is per 01/01/2016 verplicht aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Kinderopvang. Te bereiken via: www.degeschillencommissie.nl

Dit is een externe commissie waar onze kinderopvang bij is aangesloten per 01/01/2016 en die uw klacht in behandeling kan nemen. Maar probeert u het altijd eerst intern. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons interne klachtenbeleid.

Vindt u het moeilijk om uw klachten mondeling bij ons neer te leggen, dan kunt u deze natuurlijk ook altijd opschrijven. Dit mag via een brief, maar uiteraard ook via de mail. Zowel ouders als oudercommissies en ondernemers zelf, kunnen bij de Geschillencommissie hun eventuele klacht indienen..

Externe route van de klachtenprocedure

Wanneer ouders direct zonder tussenkomst van de ondernemer een klacht willen melden of wanneer de voorkeur uitgaat naar een onafhankelijke behandeling, kan de externe Geschillencommissie, worden ingeschakeld. Dit kan middels een schriftelijke verwoording en onderbouwing van de klacht.

Kinderdagverblijf OMI hecht veel waarde aan een goede relatie met onze klanten. Daarom werken wij steeds aan de kwaliteit van onze kinderopvang. Het blijft echter mensenwerk en er kunnen onbedoeld dan ook fouten gemaakt worden, waardoor het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken, zodat wij er iets aan kunnen doen.

Langskomen

Er is geen betere manier om een eerste indruk te krijgen...

Maak een afspraak en kom kijken hoe het is om uw kind bij OMI te laten spelen. Wij kunnen u alles vertellen, terwijl uw kind alvast kennis maakt met de rest!

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Ik wil op onderstaand tijdstip gebeld worden om een afspraak te maken: